Eriks Infosida

Välkommen till min infosida

Ordförande för Pappers avd 72

Detta förslag är tänkt att införas 1 juli 2022.

Så här skriver SVT Nyheter, se nedan

Några punter från Styrelsemötet 23 mars 2020


 • Ludvika hälsovård inrättning har lagt in en offert till Ahlstrom-Munksjö Ställdalen gällande företagshälsovård.
 • Skyddsombudsträffen är inställd.
 • Arbetsmiljön i rätten, halva abonnemangskostnaden under 1år för 1904 kr.
 • Telefonkonferens om centrala avtalet, Erik deltog.
 • Allmänna avtalet 4-5st punkter är klara inför hösten, Erik informerade.
 • Det blir ett korttidsavtal till December 2020.

  

Läget inom branschen:

 • Skåpafors stängs ned.
 • Södra Norrland har problem med folk, måste gå ner i skiftgång. Det finns flera bruk som har liknade problem.
 • 1 juli införs en inkomstförsäkring genom Pappers/Folksam för inkomster mellan 25025-51000 kr med 90% av månadslönen.
 • Inkomstförsäkringen gäller 200 dagar från månad 2, när man blir uppsagd.
 • Diagnos försäkringensänks från 50000 kr till 25000 kr


För att behålla ett Diagnos kapital på 50000 kr krävs att varje medlem betalar 30 kr per medlem. Om avdelningen tar kostnaden då blir kostanden 25 kr per medlem.

Information från Studieorganisatör

Från styrelsemötet 23 mars 2020


8st behöver en BAM utbildning

Susanne Sjögren ska gå en liten, utbildning med Lena Ekeblad inom kort

Styrelsekurs för ledamöter 15-17 september, Bålsta Ankeborg

5 juni sista anmälansdag.

 

 

Uppdrag inom avdelningen:

 • Inventera våra studiebehov inom avdelningen.

 

Kursplanering 2020 för avd 72

ABF ekonomisk utbildning för styrelser och revisorer.

Pappers ungdomskurs

Bemanningsfrågor

Kvalificerad förhandlingsteknik

Att informera och agitera

Vi måste få gång en medlemsutbildning, utbildningsledare: Erik, Annelie, Denise och Dan

Copyright @ All Rights Reserved

Call us: